DMS

Sistemi za upravljanje dokumentima.

Nudimo sisteme za upravljanje dokumentima (DMS) koji promovišu kolaboraciju i jednostavnu sinhronizaciju dokumenata.

Rješenja za upravljanje informacijama

Da bi informacije koje klijenti mogu da prikupe zaista i na pravi način prikupili, a potom ih transformisali u oblik pogodan za analizu potrebno je kompletno rješenje koje može da objedini podatke, struktuirane ili polustruktuirane, iz bilo kog raspoloživog izvora: Azure ili on premises.

Da bi analiza dala svoj očekivani doprinos donošenju odluka tu su dodatne funkcionalnosti napredne analitike i vizualizacije podataka koje sadrži naše rješenje.


KOMPLETAN CIKLUS DOKUMENTA UNUTAR JEDNE ORGANIZACIJE, OD INICIJALNOG KREIRANJA DO FINALNOG ARHIVIRANJA

 • Naša rješenja obuhvataju funkcionalnosti, kao što su:

  • Upravljanje elektronskim dokumentima;
  • Skeniranje papirne dokumentacije i skladištenje tako nastale elektronske dokumentacije;
  • Organizacija i klasifikacija elektronskih dokumenata;
  • Podrška za više jezika;
  • Interfejs prilagođen korisniku, uključujući mobilni pristup i jedinstvene poslovne aplikacije;
  • Mogućnosti efikasne, višekriterijumske pretrage elektronskih dokumenata;
  • Menadžment poslovnih procesa – poslovni procesi koji zahtijevaju potpisivanje/odobravanje dokumenata se vrlo jednostavno modeliraju;
  • Komentari i notifikacije;
  • Administracija korisnika;
  • Elektronska djelovodna knjiga – hronološka evidencija i elektronsko čuvanje kompletne ulazne i izlazne dokumentacije;
  • Tokovi posla za osiguranje kvaliteta i integriteta objavljenog sadržaja;
  • Kreiranje i upravljanje dinamičnim formama, u zavisnosti od izabranih opcija;
  • Upotreba elektronskih formi na svim dostupnim uređajima;
  • Prilagodljive kontrolne table.
 • Naše usluge obuhvataju:

  • Najbolja rješenja u klasi;
  • Poslovni konsalting;
  • Jednostavnu integraciju sa postojećim sistemima;
  • Usluge implementacije prateći standardne tehnologije;
  • Usluge konfiguracije sistema;
  • Prilagođeni razvoj;
  • Automatizaciju poslovnih procesa;
  • Visok nivo sigurnosti dokumenata;
  • Tehničku podršku.


SOFTVERSKA REŠENJA I PROIZVODI

 • Skladištenje podataka / BI rešenja

  • Prikupljanje podataka - Nekada je obim podataka koji imate na raspolaganju mnogo veći od onih koje zaista koristite u svom poslovanju. To može da bude posledica neodgovarajućeg BI rešenja i njegove nemogućnosti da iz najrazličitijih izvora prikupi potrebne podatke. Naše rešenje omogućava prikupljanje podataka iz bilo kog izvora i u bilo kom obliku.
  • Integracija podataka - Ako se svi raspoloživi podaci ne nalaze objedinjeni na jednom mestu često nije moguće pronaći vezu između njih. Zato je integracija podataka u okviru centralizovanog datawarehouse sistema rešenje koje obezbeđuje da će svaka poslovna odluka biti doneta uzimajući u obzir sve za to potrebne informacije.
  • Dimenzionalno modeliranje je specifična vrsta modeliranja kojoj je osnovni prioritet brzo dolaženje do velike količine podataka koje biznis korisnici mogu sa lakoćom da razumeju. Za implementaciju poslovnog modela za prikupljanje i analizu podataka (enterprise grade data models) naši eksperti koriste dobro poznatu Kimball metodologiju i najbolje svetske prakse.
  • Napredna analitika
   Vizualizacija i otkrivanje podataka omogućavaju novi poslovni uvid pomoću modernih BI alata i pristupa podacima sa bilo kog uređaja.
  • Prediktivna analiza
   Zahvaljujući “machine learning” algoritmima sada je moguće predvideti buduće događaje i pronaći skrivene veze podataka i uzročno-posledične odnose.
 • SQL Server Consulting

  • SQL Server konsalting

  Da bi se zaštitile baze podataka SQL Servera i smanjilo opterećenje koristimo najnoviju tehniku visoke dostupnosti i oporavka od katastrofa.
  - Podešavanje lokalnog i hibridnog cloud-a HA & DR
  - Balansiranje opterećenja čitljivih sekundarnih baza
  - Brzo preusmeravanje na lokalnoj lokaciji ili u cloud-u
  - Analiziranje

  • SQL Server podešavanje performansi

  - Analiziranje uskih grla u performansama
  - Dizajniranje efikasne indeks strategije
  - Dijagnostikovanje i izbegavanje blokiranja i zastoja
  - Analiziranje planova izvršenja
  - Razvijanje efikasnih upita i sačuvanih procedura

  • Konsolidovanje

  Konsolidovanje SQL Server baza podataka i instanci omogućava organizacijama da smanje troškove licenciranja i hardvera, kao i da naprave jednostavniji model za održavanje baza podataka SQL Servera.
  Analizirajući trenutna radna opterećenja, uskih grla i sigurnosti možemo predlažemo najbolju od raspoloživih opcija:

  • Čuvanje/hosting više baza podataka na jednoj instanci SQL Servera
  • Čuvanje/hosting višestrukih instanci SQL Servera na jednoj mašini
  • Čuvanje/hosting više virtualnih SQL Server mašina na jednoj fizičkoj mašini


INDUSTRIJE


REFERENCE

VENDORI