ERP

Planiranje poslovnih resursa (Enterprise Resource Planning - ERP) integriše podatke i procese u jedinstven sistem i zato je bitna pretpostavka uspješnog poslovanja svake savremene kompanije koja teži da bude konkurentna. Korišćenje integrisanog ERP sistema obezbjeđuje “samo jednu verziju činjenice”. Svi zaposleni kao i svi donosioci odluka koji koriste ERP sistem, u svakom trenutku (u realnom vremenu) mogu da vide istu, realnu sliku poslovanja pa se na taj način izbjegava da odluke budu zasnovane na oprečnim informacijama. Naša rješenja i usluge u ovoj oblasti obuhvataju najbolja Microsoft Dynamics rješenja koja pokrivaju osnovne poslovne aktivnosti kao što su finansije i knjigovodstvo, proizvodnja, prodaja, nabavka, servis, kadrovska evidencija i obračun zarada.
Prednost Microsoft Dynamics rješenja je što postoji čvrsta integracija sa ostalim Microsoft proizvodima (npr. vrlo jednostavno se prenose finansijski izvještaji iz Microsoft Dynamics rješenja u MS Excel, gdje podatke možete dodatno da obradite i prilagodite).
ERP rješenja na najadekvatniji način pokazuju svoje prednosti kada su primijenjena u srednjim i srednje velikim preduzećima kao i velikim korporacijama.

ERP

Planiranje poslovnih resursa (Enterprise Resource Planning - ERP) integriše podatke i procese u jedinstven sistem i zato je bitna pretpostavka uspješnog poslovanja svake savremene kompanije koja teži da bude konkurentna. Korišćenje integrisanog ERP sistema obezbjeđuje “samo jednu verziju činjenice”. Svi zaposleni kao i svi donosioci odluka koji koriste ERP sistem, u svakom trenutku (u realnom vremenu) mogu da vide istu, realnu sliku poslovanja pa se na taj način izbjegava da odluke budu zasnovane na oprečnim informacijama. Naša rješenja i usluge u ovoj oblasti obuhvataju najbolja Microsoft Dynamics rješenja koja pokrivaju osnovne poslovne aktivnosti kao što su finansije i knjigovodstvo, proizvodnja, prodaja, nabavka, servis, kadrovska evidencija i obračun zarada.
Prednost Microsoft Dynamics rješenja je što postoji čvrsta integracija sa ostalim Microsoft proizvodima (npr. vrlo jednostavno se prenose finansijski izvještaji iz Microsoft Dynamics rješenja u MS Excel, gdje podatke možete dodatno da obradite i prilagodite).
ERP rješenja na najadekvatniji način pokazuju svoje prednosti kada su primijenjena u srednjim i srednje velikim preduzećima kao i velikim korporacijama.


PLANIRANJE POSLOVNIH RESURSA (ERP)

Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central je sveobuhvatno ERP rješenje za upravljanje poslovanjem koje vam pomaže da povežete svoje finansije, prodaju, usluge i operacije kako biste unaprijedili poslovne procese, poboljšali interakciju sa kupcima i donosili bolje odluke. Integrisan je sa svima opšteprihvaćenim Microsoft Office alatima kao što su Outlook, Word i Excel, bez obzira da li je u pitanju iOS, Android ili Windows platforma.
Više detalja o proizvodima na web stranici kompanije NPS, članice Saga grupe, koja je ovlašćeni partner kompanije Microsoft za prodaju i implementaciju Dynamics 365 Business Central.


ERP rješenja kreirana su sa idejom da u najvećoj mogućoj mjeri zadovolje poslovne potrebe koje su zajednička karakteristika svake kompanije, bez obzira na njenu djelatnost, veličinu ili lokaciiju. Ipak, postoje industrije kojima je zbog specifičnosti poslovanja potrebno prilagođeno ERP rješenje koje može da odgovori i posebnim zahtjevima. Saga, za potrebe takvih klijenata kreira i implementira posebna ERP rješenja.

NAV4Construction je kompleksna nadgradnja standardnog ERP rješenja Microsoft Dynamics NAV, sa kojim čini jedinstvenu cjelinu, a namijenjena je preduzećima iz segmenta građevinske i njoj srodnih industrija.

Sagino rješenje za građevinsku industriju razvijeno je u skladu sa svim standardima u NAV i pokriva kompletno poslovanje kompanija: od nabavke, proizvodnje, izvođenja radova na gradilištima do računovodstvene evidencije svih promjena. Rješenje koje smo kreirali, kao i svaki dalji razvoj i nadogradnja rezultat je saradnje sa stručnjacima u ovoj oblasti tako da svaki klijent može da računa na softversku podršku koja će odgovarati njegovim potrebama.

LS Retail je rješenje potpuno integrisano u Microsoft Dynamics (AX & NAV) namijenjeno klijentima koji se bave maloprodajom.
Ovo rješenje daje kompanijama mogućnost da:

 • pojednostave svoje poslovanje integrisanim rješenjem koje pokriva cijelu maloprodajnu djelatnost;
 • provjere kako poslovanje funkcioniše u realnom vremenu;
 • donose bolje finansijske odluke na osnovu preciznih, ažurnih informacija;
 • kombinuju online i offline iskustvo kupovine i ovladaju omni-kanal maloprodajnim okruženjem i
 • povećaju prihode i smanje operativne troškove eliminisanjem nedosljednosti uzrokovanih nepouzdanim finansijskim podacima.


 • REFERENCE

  Više detalja o ponudi možete naći na web stranici kompanije NPS, članice Saga grupe, koja je ovlašćeni partner kompanije Microsoft za prodaju i implementaciju Dynamics 365 Business Central.

   


  VENDORI