Hybrid Cloud Tehnologije

Hybrid Cloud je neizbježna stanica za sve - i one koji sumnjaju i one koji se raduju novom. Data centri koje smo godinama gradili neće nestati sjutra. Ne samo zbog nužnog opreza ljudi koji odlučuju, niti zbog brige za profesiju inženjera, već iz proste tehničke nemogućnosti da se napravi jedan drastičan rez. Hybrid Cloud nije kompromis, on je optimalno i vjerovatno trajno rješenje na pitanje kako ostati u igri, iskoristiti brzinu i inovacije Cloud ekosistema, a sačuvati kontrolu i slobodu izbora u vlastitom IT dvorištu.

Hybrid Cloud Tehnologije

Hybrid Cloud je neizbježna stanica za sve - i one koji sumnjaju i one koji se raduju novom. Data centri koje smo godinama gradili neće nestati sjutra. Ne samo zbog nužnog opreza ljudi koji odlučuju, niti zbog brige za profesiju inženjera, već iz proste tehničke nemogućnosti da se napravi jedan drastičan rez. Hybrid Cloud nije kompromis, on je optimalno i vjerovatno trajno rješenje na pitanje kako ostati u igri, iskoristiti brzinu i inovacije Cloud ekosistema, a sačuvati kontrolu i slobodu izbora u vlastitom IT dvorištu.

HYBRID CLOUD PROIZVODI

 • Kontejnerizacija

  Kontejneri su dostigli nivo zrelosti potreban za produkciju. Platforme za orkestraciju garantuju raspoloživost i performanse produkcionih servisa upravljajući brojem aktivnih kontejnera (podova) u svakom trenutku. Lakoća i brzina podizanja docker kontejnera, njihova neizmjenjivost i izolacija softverskih zavisnosti, čine ih idealnim za transparentne migracije i skaliranje servisa između privatne i javne infrastrukture.

  Platforme za orkestraciju kontejnera predstavljaju prirodno okruženje za razvoj cloud native aplikacija, kratke cikluse razvoja novih funkcionalnosti (CI/CD), automatizovane procese kreiranja okruženja (infrastructure as code), automatizovanog testiranja softvera i kontrolisanog puštanja novih verzija u produkciju, odnosno sve aspekte devOps paradigme. Kubernetes je osnova nekoliko komercijalnih rješenja ovog tipa, kao što su IBM Cloud Private i Red Hat Openshift.

 • Enterprise Service Bus (ESB)

  Prelazak sa monolitnih informacionih sistema na arhitekturu mikroservisa je složen i dugotrajan proces. Servisno orijentisana arhitektura i Enterprise Service Bus tehnologija nezaobilazan su korak ka tom cilju. Prve inovacije sa mikroservisima, na novim kontejner platformama, mogu da počnu odmah, kada legacy sisteme izložite u formi REST API interfejsa. ESB može biti spona između starih i savremenih tehnologija, otvarajući mogućnost postepene i kontrolisane migracije, ili može biti tačka koja povezuje vaše on-premise aplikacije sa servisima na public cloud infrastrukturi, ili sa javnim SaaS i PaaS servisima.

 • API Management

  U arhitekturi lako uvezanih komponenti koje komuniciraju isključivo preko API krajnjih tačaka, bitno je imati apsolutnu kontrolu nad svim interfejsima – od ažurne API dokumentacije, evidencije API verzija, praćenja upotrebe („potrošnje“) i integracije sa sistemima za naplatu, do prava pristupa i kontrole šta je izloženo i pod kojim uslovima.

 • Identity & Access Management

  Hybrid cloud podrazumijeva postojanje korisničkih naloga u dva domena – privatnom (on-premise) i javnom (public cloud). Javni domen potencijalno predstavlja skup više bezbjednosnih domena koji pripadaju različitim cloud provajderima. Da bi se bezbjednosna politika kompanije dosljedno sprovodila u složenom hibridnom okruženju, potrebno je uspostaviti jasnu vezu između repozitorijuma korisničkih naloga u različitim domenima i kontrolisati sve procese otvaranja, izmjene atributa i prava, i konačno zatvaranja naloga. Pored tradicionalnih IAM rješenja, danas su na sceni i novi proizvodi specijalizovani za cloud okruženja, kao što je Cloud Access Security Broker – CASB.

 • Cloud at Customer

  Osnovna kočnica u prihvatanju public cloud rješenja je zakonski okvir, odnosno zabrana čuvanja podataka o ličnostima jedne države u data centrima druge države. Oracle nudi originalnu Cloud-at-Customer opciju, gdje svoje public cloud servise, uključujući i vodeće PaaS proizvode za baze podataka, nudi u formi on-premise sistema. Ponuda je pogotovu interesantna za postojeće korisnike Exadata Database Machine proizvoda, jer integracijom sa Cloud-at-Customer sistemima mogu kreirati disaster recovery, razvojna i testna okruženja koja su sigurna, performantna, u skladu sa zakonom, a nose sve pogodnosti PaaS usluge – model pretplate i kompletnu tehničku podršku.

 • Kontejnerizacija

  Kontejneri su dostigli nivo zrelosti potreban za produkciju. Platforme za orkestraciju garantuju raspoloživost i performanse produkcionih servisa upravljajući brojem aktivnih kontejnera (podova) u svakom trenutku. Lakoća i brzina podizanja docker kontejnera, njihova neizmenjivost i izolacija softverskih zavisnosti, čine ih idealnim za transparentne migracije i skaliranje servisa između privatne i javne infrastrukture.

  Platforme za orkestraciju kontejnera predstavljaju prirodno okruženje za razvoj cloud native aplikacija, kratke cikluse razvoja novih funkcionalnosti (CI/CD), automatizovane procese kreiranja okruženja (infrastructure as code), automatizovanog testiranja softvera i kontrolisanog puštanja novih verzija u produkciju, odnosno sve aspekte devOps paradigme. Kubernetes je osnova nekoliko komercijalnih rešenja ovog tipa, kao što su IBM Cloud Private i Red Hat Openshift.

 • Enterprise Service Bus (ESB)

  Prelazak sa monolitnih informacionih sistema na arhitekturu mikroservisa je složen i dugotrajan proces. Servisno orijentisana arhitektura i Enterprise Service Bus tehnologija nezaobilazan su korak ka tom cilju. Prve inovacije sa mikroservisima, na novim kontejner platformama, mogu da počnu odmah, kada legacy sisteme izložite u formi REST API interfejsa. ESB može biti spona između starih i savremenih tehnologija, otvarajući mogućnost postepene i kontrolisane migracije, ili može biti tačka koja povezuje vaše on-premise aplikacije sa servisima na public cloud infrastrukturi, ili sa javnim SaaS i PaaS servisima.

 • API Management

  U arhitekturi lako uvezanih komponenti koje komuniciraju isključivo preko API krajnjih tačaka, bitno je imati apsolutnu kontrolu nad svim interfejsima – od ažurne API dokumentacije, evidencije API verzija, praćenja upotrebe („potrošnje“) i integracije sa sistemima za naplatu, do prava pristupa i kontrole šta je izloženo i pod kojim uslovima.

 • Identity & Access Management

  Hybrid cloud podrazumeva postojanje korisničkih naloga u dva domena – privatnom (on-premise) i javnom (public cloud). Javni domen potencijalno predstavlja skup više bezbednosnih domena koji pripadaju različitim cloud provajderima. Da bi se bezbednosna politika kompanije dosledno sprovodila u složenom hibridnom okruženju, potrebno je uspostaviti jasnu vezu između repozitorijuma korisničkih naloga u različitim domenima i kontrolisati sve procese otvaranja, izmene atributa i prava, i konačno zatvaranja naloga. Pored tradicionalnih IAM rešenja, danas su na sceni i novi proizvodi specijalizovani za cloud okruženja, kao što je Cloud Access Security Broker – CASB.

 • Cloud at Customer

  Osnovna kočnica u prihvatanju public cloud rešenja je zakonski okvir, odnosno zabrana čuvanja podataka o ličnostima jedne države u data centrima druge države. Oracle nudi originalnu Cloud-at-Customer opciju, gde svoje public cloud servise, uključujući i vodeće PaaS proizvode za baze podataka, nudi u formi on-premise sistema. Ponuda je pogotovo interesantna za postojeće korisnike Exadata Database Machine proizvoda, jer integracijom sa Cloud-at-Customer sistemima mogu kreirati disaster recovery, razvojna i testna okruženja koja su sigurna, performantna, u skladu sa zakonom, a nose sve pogodnosti PaaS usluge – model pretplate i kompletnu tehničku podršku.

INDUSTRIJE

Primjena Hybrid Cloud tehnologija moguća je u svim industrijama, tj. kompanijama koja nude proizvode i usluge. Na raspolaganju im je private clould za čuvanje ili preuzimanje podataka koje koriste isključivo zaposleni, dok se u interakciji sa klijentima koristi public cloud.

REFERENCE

VENDORI