Private cloud rješenja

Za razliku od javnih cloud rješenja, koji se koriste od strane većeg broja korisnika, privatna cloud rješenja namijenjena su samo jednoj organizaciji.

Infrastruktura neophodna za uspostavljanje private cloud-a predstavlja hardverske komponente koje čine data centar na lokaciji klijenta. Eksperti Sage kreiraju plan implementacije private clouda koji uključuje listu svih neophodnih komponenti infrastrukture i osnovne elemente softvera. Pored dizajna, klijentima je na raspolaganju sveobuhvatan set usluga za brzu implementaciju i automatizaciju, kao i post-servisne i aktivnosti održavanja.

Private cloud rješenja

Za razliku od javnih cloud rješenja, koji se koriste od strane većeg broja korisnika, privatna cloud rješenja namijenjena su samo jednoj organizaciji.

Infrastruktura neophodna za uspostavljanje private cloud-a predstavlja hardverske komponente koje čine data centar na lokaciji klijenta. Eksperti Sage kreiraju plan implementacije private clouda koji uključuje listu svih neophodnih komponenti infrastrukture i osnovne elemente softvera. Pored dizajna, klijentima je na raspolaganju sveobuhvatan set usluga za brzu implementaciju i automatizaciju, kao i post-servisne i aktivnosti održavanja.

PRIVATE CLOUD RJEŠENJA

 • Skladištenje i mreža

  Da bi se povećale performanse, smanjili troškovi kašnjenja i održavanja neophodno je investirati u modernizaciju mrežne infrastrukture za skladištenje. Saga klijentima obezbjeđuje skalabilna, jednostavna rješenja za povezivanje za all-flash, NVMe ili tradicionalna hibridna skladišta.

 • Backup i arhiviranje

  Informacije su svuda oko nas. U današnjim uslovima one su sve. Na osnovu njih se donose odluke koje značajno mogu da utiču na rezultate. Njihov gubitak, sa druge strane, može da ugrozi uspjeh poslovanja. Zbog toga je arhiviranje podataka od ključne važnosti za održavanje kontinuiteta.
  Saga u ponudi ima širok spektar end-to-end backup i rješenja za arhiviranje, bez obzira na to da li se nalaze na lokaciji klijenta ili u cloud-u.

 • Mobilnost kompanije

  Mobilni uređaji i mobilna radna mjesta postali su standard savremenog poslovanja. S tim u vezi, pristup podacima i aplikacijama neophodno je obezbijediti bez obzira na to kada i odakle im se pristupa. Sa povećanjem broja korisnika, upravljanje resursima i bezbjednošću postaje opterećenje za administraciju. Mobilnost kompanije je važna zato što zaposlenima daje fleksibilnost i izbor, što može poboljšati zadovoljstvo poslom i povećati produktivnost.
  Saga u svojoj ponudi ima rješenja koja će pomoći organizacijama da prevaziđu sve izazove u upravljanju mobilnošću preduzeća.

 • Softverska rješenja

  Infrastruktura organizovana u vidu silosa predstavlja veliki pritisak za IT. Zatvorena, vlasnička rješenja sa dugim ciklusima razvoja, skupim održavanjem i nadogradnjama su stvar prošlosti. Odvajanjem potrebnih funkcija od osnovnog HW-a postajemo slobodni na više načina, dok u isto vrijeme postižemo nevjerovatnu efikasnost i ekonomiju obima koja je bila nezamisliva prije nekoliko godina.
  Saga klijentima pomaže da vode svoju IT budućnost u smjeru koji odgovara svijetu definisanom softverima.

 • Skladištenje i mreža

  Da bi se povećale performanse, smanjili troškovi kašnjenja i održavanja neophodno je investirati u modernizaciju mrežne infrastrukture za skladištenje. Saga klijentima obezbeđuje skalabilna, jednostavna rešenja za povezivanje za all-flash, NVMe ili tradicionalna hibridna skladišta.

 • Backup i arhiviranje

  Informacije su svuda oko nas. U današnjim uslovima one su sve. Na osnovu njih se donose odluke koje značajno mogu da utiču na rezultate. Njihov gubitak, sa druge strane, može da ugrozi uspeh poslovanja. Zbog toga je arhiviranje podataka od ključne važnosti za održavanje kontinuiteta.
  Saga u ponudi ima širok spektar end-to-end backup i rešenja za arhiviranje bez obzira da li se nalaze na lokaciji klijenta ili u cloudu.

 • Mobilnost kompanije

  Mobilni uređaji i mobilna radna mesta postali su standard savremenog poslovanja. S tim u vezi, pristup podacima i aplikacijama neophodno je obezbediti bez obzira na to kada i odakle im se pristupa. Sa povećanjem broja korisnika, upravljanje resursima i bezbednošću postaje opterećenje za administraciju. Mobilnost kompanije je važna zato što zaposlenima daje fleksibilnost i izbor, što može poboljšati zadovoljstvo poslom i povećati produktivnost.
  Saga u svojoj ponudi ima rešenja koja će pomoći organizacijama da prevaziđu sve izazove u upravljanju mobilnošću preduzeća.

 • Softverska rešenja

  Infrastruktura organizovana u vidu silosa predstavlja veliki pritisak za IT. Zatvorena, vlasnička rešenja sa dugim ciklusima razvoja, skupim održavanjem i nadogradnjama su stvar prošlosti. Odvajanjem potrebnih funkcija od osnovnog HW-a postajemo slobodni na više načina dok u isto vreme postižemo neverovatnu efikasnost i ekonomiju obima koja je bila nezamisliva pre nekoliko godina.
  Saga klijentima pomaže da vode svoju IT budućnost u smeru koji odgovara svetu definisanom softverima.


 

COMPUTE SOLUTIONS

STORAGE SOLUTIONS

CONVERGED SOLUTIONS

HYPERCONVERGED SOLUTIONS

HETEROGENEOUS VIRTUALIZATION

OPERATING SYSTEMS

ENGINEERED SYSTEMS

CLOUD AUTOMATION

Rack, Tower, Blade, Composable Server Solutions

Hybrid and All Flash DAS, NAS, SAN storage, ObjectSTORAGE

Integrated Solutions for IaaSCONVERGED

HCI as building block for Private CloudHYPERCONVERGED

Vendor and opensource oriented virtualization SolutionsHETEROGENEOUS

Vendor and opensource oriented operating systemsOPERATING

Oracle based systems for dedicated type of workloads and applicationsENGINEERED

Software based automation for quick, easy and low cost infrastructure maintenance and deploymentREFERENCE

VENDORI